Kontoret

Profil

I erhvervsret er navnet CREON på adressen Hamburger Binnenalster siden 1990 garanten for en individuel udarbejdelse og konsekvent gennemførelse af såvel Kolofon nationale som internationale fordringer/krav. En forpligtelse for den højtkvalificerede og motiverede advokatgruppe over for advokatfirmaets grundlægger dr. Mathias Creon.

Begejstring for professionen, juridisk specialviden, beherskelse af flere sprog og fleksibilitet forener fordelene i en mindre, men god advokatvirksomhed med en professionalisme og ”Know How”, som normalt kun findes i væsentligt større advokatfirmaer.

Virkeområder

CREON rådgiver og repræsenterer i overvejende grad mellemstore firmaer i hovedsagelig selskabsret, handelsret og arbejdsret, medieret og industriel retsbeskyttelse. Yderligere kernekompetencer ligger inden for familie- og arveret og på områderne byggeret og fast ejendomsret.

De virksomheder, hvis juridiske del CREON supplerer eller repræsenterer, hører til luftfarts-, skibsfarts- og automobilbranchen samt ligeså områderne handel, logistik, medier og håndværk. Desuden en effektiv inkasso – i særdeleshed også for privatpraktiserende læger og medicinalfirmaer.

Honorarer

CREON aftaler honorarer individuelt, i reglen efter forbrug af tid eller som forud fastsat beløb. I øvrigt er ”Rechtsanwaltsvergütungsgesetz” (RVG) gældende. Vitaler om udgifterne/sagsomkostningerne, før de opstår.