Advokaterne

Dr. Mathias Creon Sylvia Feher Thorbjørn Philippsen
CREON – Dr. Mathias Creon
mc@creon.de
https://creon.de/da/Creon

Dr. Mathias Creon

Dr. iur. Mathias Creon, der er født 1959 i Hamburg, har efter eksaminer i Tyskland og USA studeret retsvidenskab i Hamburg. Hans driftighed som advokat, først og fremmest inden for retsvidenskab, mest som partner i renommerede advokatfirmaer i Hamburg, dertil promotion i logistikret samt udnævnelsen til én af de første advokater med speciale i handels- og selskabsret i Hamburg er karakteristisk for dr. Creons karriere.

Som juridisk konstruktør og rådgiver for primært mellemstore virksomheder og koncerner varetager han virksomhedernes interesser fra deres etablering både hvad angår planlægning og daglig drift. Også inden for fagområderne luft- og skibsfart, biludlejning, medieproduktion og -afsætning har dr. Creon erfaring og viden, ikke kun juridisk. Derudover er hr. Dr. Creon en efterspurgt foredragsholder med speciale i emner vedrørende selskabsret og lægeansvar.

Han er siden 1990 stiftende medlem af Rotary Club Schwerin samt æresmedlem af Connétablie de Guyenne af 1152 (vinavlernes broderskab i Bordeauxregionen) og siden 2015 æresborger i den franske by Créon.

Fremmedsprog: Engelsk, fransk, spansk og italiensk.

CREON – Sylvia Feher
sf@creon.de
https://creon.de/da/Feher

Sylvia Feher

Sylvia Feher blev født i Nordtyskland, hvor hun også er vokset op. Hun blev optaget som advokat i Hamborg i 2016. Hovedområderne i hendes arbejde som advokat er rådgivning om handelsret og udarbejdelse af kontrakter.

Sylvia Feher afsluttede sit jurastudium i Sydtyskland på universitetet i Regensburg. Et af højdepunkterne i hendes praktiske erhvervsuddannelse var hendes arbejde i McDonald's hovedkvarter i München. Som advokat har Sylvia Feher profileret sig i kendte advokatfirmaer i Hamborg især inden for insolvensret og omstrukturering af virksomheder. Her udviklede Sylvia Feher sit særlige talent for med en erhvervsøkonomisk tilgang også at løse juridisk komplekse problemer for sine overvejende mellemstore klienter, og hun evner især at registrere krisesituationer på et tidligt tidspunkt gennem fremadrettede analyser og at modvirke dem ved at handle beslutsomt. Advokat Sylvia Feher styrker CREON-advokatfirmaets team i et selvstændigt partnerskab.

Sprog: Tysk, engelsk                

CREON – Thorbjørn Philippsen
tp@creon.de
https://creon.de/da/Philippsen

Thorbjørn Philippsen

Thorbjørn Philippsen har i Sønderborg egen advokatvirksomhed. Et mangeårigt tæt samarbejde såvel fagligt som venskabeligt forbinder de to advokatvirksomheder. Det skal nævnes her, at Thorbjørn Philippsen i skoletiden fik opfyldt ønsket om et ophold på kostskolen ”King’s School” i Worcester. Efter værnepligt og efterfølgende officersskole, nu major ( R), studerede Thorbjørn Philippsen jura ved Universitetet i Århus med afsluttende kandidateksamen i 1986. I en årrække herefter var han i ledende stilling i en dansk bank i Hamburg. Desuden servicerede han danske udlandsengagementer i Tyskland og Luxemborg.

Advokat Thorbjørn Philippsen har møderet for Landsretten og Højesteret. Han er en erfaren
advokat, der overvejende repræsenterer mellemstore virksomheder og privatpersoner. Thorbjørn Philippsen udøver ikke virksomhed i Tyskland, men bistår CREON ved rådgivning og servicering af danske virksomheder i Tyskland.

Fremmedsprog på modersmålsniveau: Tysk og engelsk.

Dr. Mathias Creon Sylvia Feher Thorbjørn Philippsen